Werkvormen

Hoe kan je op een leuke, leerzame manier lesgeven en tegelijkertijd de competenties van leerlingen vergroten? Een deel van het antwoord op deze vraag ligt in het veel en gevarieerd gebruiken van verschillende activerende werkvormen. Volgens Van Ekens (2008) is activerende didactiek een manier van lesgeven waarbij de nadruk ligt op maatregelen en activiteiten die de docent  onderneemt om het zelfstandig en actief leren te bevorderen. Dit kunnen zowel docent gestuurde als (mede) leerling gestuurde maatregelen zijn. Door naast de lesmethode gebruik te maken van activerende werkvormen worden ook de verschillende manieren waarop leerlingen intelligent zijn en leren aangesproken (van der Burg, 2009). Leerlingen werken bij deze werkvormen in tweetallen of in groepjes en dat is een belangrijk middel om het denkproces van leerlingen zichtbaar te maken. Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen tonen ook aan dat leerlingen door activerende didactiek gemotiveerder zijn. Doordat ze gevarieerde op samenwerking gerichte werkvormen krijgen aangeboden, worden ze actiever bij het leren betrokken. Bij de verschillende fasen van de les, zijn verschillende werkvormen mogelijk. Zo zijn er werkvormen voor het activeren van voorkennis of voor tijdens de instructie, ook zijn er verwerkingsopdrachten en vaak is het leuk en leerzaam om bij de afsluiting van de les een werkvorm te gebruiken. Er is gekozen om deze indeling te maken, daar dit bij de opbouw van de website hoort en het zoeken vereenvoudigt, maar natuurlijk kan je de werkvormen gebruiken wanneer jou dit uitkomt. Flokstra (2006) heeft voor het SLO 100 verschillende activerende werkvormen beschreven. Je kunt deze hier vinden.