Welkom

Het verwelkomen van leerlingen lijkt een vanzelfsprekendheid, vooral ook omdat het heel belangrijk is voor het verdere verloop van de les. Verwelkomen kan op verschillende manieren, zowel persoonlijk als klassikaal. Ook is het aan te raden om bij de deur te staan als de leerlingen binnenkomen.  Het verwelkomen bij de deur heeft verschillende voordelen:

  • De leerling voelt zich welkom en “gezien”.
  • De docent kan direct leerlingen aanspreken op gedrag en houding.
  • Er kunnen direct instructies worden gegeven. (Bijv.: “Ga in groepjes zitten”, of “Vandaag heb je deze spullen nodig.”)

Het binnenkomen gebeurt hierdoor op een rustige manier, wat ten goede komt aan de les.