Toets- en stem-tools

Toets- en stem-tools kunnen heel goed worden ingezet als formatieve toets, deze kunnen worden gebruikt om leerlingen kennis te laten opdoen of te laten toepassen. Zij maken integraal onderdeel uit van het leerproces en hebben geen directe consequenties voor de eindbeoordeling. Doel van dit type toetsen is te diagnosticeren welke kennis of toepassing van kennis nog ontbreekt en de leerling dus nog moet verwerven. Op het internet zijn verschillende tools te vinden. Op deze site staan de (op het moment) meest voorkomende.