Samenwerkend leren

Samenwerkend leren is een belangrijk onderdeel van ons daltonsysteem. Samenwerkend leren is iets anders dan groepswerk. Groepswerken kan gemakkelijk verworden tot nietsdoen en kletsen over alles behalve over de opdrachten. Er kan pas geleerd worden als leerlingen zelf oefenen en toepassen. Samenwerkend leren vereist dus een duidelijke structuur.

Samenwerken kan bevorderd woorden door:
-          een activerende opdracht
-          een bewuste groepssamenstelling (bijvoorbeeld wel of juist geen vriendjes bij elkaar, “genummerde hoofden”, heterogene groepen qua leerstrategie)
-          wederzijdse afhankelijkheid naast individuele aanspreekbaarheid
-          feedback op proces en product
De vijf sleutelbegrippen die leiden tot succes bij samenwerkend leren zijn:

Klik hier voor ICT tools die je voor samenwerkend leren kunt gebruiken.