Nagaan of belangrijkste begrippen/vaardigheden zijn overgekomen

Dit is een belangrijk onderdeel van de les, waar wel eens te snel overheen gestapt wordt. Wanneer leerlingen nieuwe lesstof verworven hebben, is er (als het goed is) van alles gebeurd in hun hersenen. Als docent is het belangrijk om te weten in hoeverre de leerstof door de leerlingen begrepen is. Dit kun je op verschillende manieren nagaan:

  • door zelf vragen te stellen
    Het stellen van vragen is een belangrijke, maar ook lastige techniek. Soms wordt aan een klas gevraagd ‘of iedereen het begrepen heeft’. Maar dan is het niet duidelijk wat wordt bedoeld met ‘het’ en in hoeverre alle leerlingen de leerstof begrepen hebben en ermee kunnen werken.
    Klik hier voor een aantal tips bij het stellen van vragen.
- Zorg voor een combinatie van lagere en hogere orde denkvragen (OBIT).
De latere toets heeft een directe relatie met de leerstof. Het leerrendement van de leerlingen wordt vergroot wanneer je vragen stelt die van gelijkwaardig denkniveau zijn als de uiteindelijke toets. Meestal zal dit een combinatie van lagere en hogere orde denkvragen zijn.
- Laat zien dat ieder individueel aanspreekbaar is (iedereen kan bevraagd worden).
Wanneer iedere leerling weet dat hij een vraag kan krijgen, zullen meer leerlingen aangezet worden tot nadenken.
- Laat het geleerde zichtbaar maken (bijvoorbeeld door leerlingen te laten noteren).
Op deze manier krijgt een docent zicht op wat leerlingen opschrijven. Schrijft iedere leerling mee? Komt datgene dat ze opschrijven overeen met de essentie van de lesstof?
- Zorg voor voldoende denktijd,
Wanneer je aan leerlingen denktijd geeft, worden de antwoorden inhoudelijk beter.
- Geef positieve feedback aan leerlingen die een antwoord geven.
Complimenten en positieve feedback hebben een positief effect op het leren van leerlingen (Ebbens, 2005) (Marzano, 2005).
  • door middel van een geschikte werkvorm
    Het is ook mogelijk op een meer leerlinggestuurde manier na te gaan of de belangrijkste begrippen zijn overgekomen. Dit kan met behulp van verschillende werkvormen, waarbij de belangrijke daltonpijler samenwerking ook weer aan bod komt. Er valt onder andere te denken aan de werkvormen: geven en nemen, bingo en verboden woorden.

Digitale tools voor dit onderdeel van de les, kunnen hier gevonden worden.