Instructie

Instructie kan plaatsvinden door uitleg van de docent. Maar er zijn andere manieren, meer leerlinggestuurd. Afhankelijk van het niveau en het doel van de leerstof, bepaal je (samen met de leerlingen) wat de beste vorm is. Een van de manieren om leerlingen te motiveren en open te stellen voor nieuwe uitleg, is de werkvorm “Bekend, Benieuwd, Bewaard”.
Hieronder enkele tips voor verschillende vormen van instructie.

Instructie door klassikale uitleg van de docent

 

Instructie door middel van instructiefilmpjes (Flipping the classroom)

Een andere manier om instructie te geven is “Flipping the classroom”. Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo. Leerlingen luisteren en kijken thuis naar de uitleg van de lesstof, waardoor er in de les tijd vrijkomt voor dingen die normaal als huiswerk worden opgegeven: opdrachten maken, met digitaal lesmateriaal werken, onderzoek doen, in groepjes werken, individuele begeleiding etc. Vandaar de term ‘flipping the classroom’. Programma’s voor het maken van instructiefilmpjes vind je hier.

Natuurlijk vervangen de filmpjes niet jouw uitleg, het is wel zaak om de leerlingen de kans te geven de lesstof te verwerken, net als bij klassikale instructie. Ideeën voor verwerkingsopdrachten vind je hier. Ook ICT kan hierbij behulp zijn met programma’s zoals “Socrative” of andere toets- en stem-tools.

Natuurlijk bestaat er al veel online aan instructiefilmpje. Hiervoor kan je zoeken op bijvoorbeeld Youtube, de Khan-Academy en TED Ed.