Tijdens de les

Dit deel van de les is de ‘kern’ van de les. De kennismaking met nieuwe lesstof en de verwerking hiervan vindt in deze fase plaats. Zoals omschreven bij de Lesvoorbereiding bepaal je van te voren welke lesactiviteiten/werkvormen ingezet gaan worden en welke (technische) hulpmiddelen je gaat inzetten.

Voorbeelden van lesactiviteiten zijn:

 

Zoals bij de Opbouw van de les al vermeld, gaan we op Helen Parkhurst in principe uit van een verdeling van de les in drieën: 20 minuten instructie, 20 minuten zelfstandig werken en 20 minuten samenwerken.