Planning/leerlijnen/doelen

De leerlijn met daarop de doelen en de planning is binnen Helen Parkhurst een belangrijk onderdeel van de lessen. De inhoud van de lessen is terug te lezen in de leerlijnen. Tijdens de lessen is het dus van belang dat je verwijst naar de leerdoelen op de leerlijnen. Dit kan op de volgende manieren:

-          Verwijzing in het spoorboekje naar de doelen
-          Opdrachten op de leerlijn koppelen aan doelen
-          Benoemen van doelen tijdens een klassikale uitleg
-          Leerlingen laten reflecteren op de doelen

De leerlijn dient er ook voor dat de leerling duidelijkheid heeft over hoe en wat er getoetst wordt in de betreffende periode.