Socrative

Socrative is een online tool die door docenten gebruikt kan worden om leerlingen tijdens de les antwoord te laten geven op één of meer meerkeuzevragen, goed/fout vragen, open vragen en/of stellingen. Als docent bepaal je het moment waarop je een door jou gemaakte quiz (= serie bij elkaar behorende vragen voorzien van een quiznaam)  vrijgeeft ter beantwoording. De leerlingen kunnen de vragen beantwoorden op pc, laptop, tablet of smartphone. Na het beantwoorden van de vragen kun je een uitgebreide rapportage opvragen, waarin je per leerling en per vraag inzage kunt krijgen in de gegeven antwoorden.  Socrative bestaat in de docentenversie (socrative teacher), waar de vragen of quiz gemaakt kunnen worden en de rapportages kunnen worden aangevraagd. Daarnaast is er de leerlingversie (socrative student), waar de leerling de quiz of vraag/stelling kan maken en beantwoorden.

Toepassingen in de les

Socrative kan op vele manieren ingezet worden in de les. Bijvoorbeeld als quiz om voorkennis te actieveren of om te kijken of de lesstof in een les begrepen is. Je kunt het zelfs inzetten als kleine toets of schriftelijke overhoring. Een andere mogelijkheid is het in te zetten als stemkastjes. Bij deze mogelijkheid stel je slechts één vraag en moet elke leerling een antwoord geven. Het resultaat wordt direct in de docentenversie zichtbaar. De keuze is dan aan de docent om de resultaten zichtbaar te maken op de beamer of niet. Je kunt deze optie ook gebruiken om er bijvoorbeeld achter te komen wat leerlingen willen gaan doen als klassenuitje. Zoals je bij deze handleiding kan zien, kan er daarna weer gestemd worden op de gegeven antwoorden. Als laatste heeft Socrative een leuke optie om een “Spacerace” te doen met een quiz. Hiervoor kunnen de leerlingen in groepjes een quiz maken.  Het groepje dat het snelst is en ook de meeste antwoorden goed heeft beantwoord, heeft gewonnen. Hierdoor wordt lesstof op een leuke en spannende manier aangeboden. Een voorbeeld van de “Spacerace” is hier te zien.

Handreikingen

Een mooie beschrijving van deze tool is te vinden op de website van Herman van Schie.

Klik hier voor een handleiding over een één vraag toepassing.
Klik hier voor een handleiding om een quiz te maken, die je kunt gebruiken als quiz of spacerace.