Presentatie tools

Presenteren is een manier om een leerling lesstof te laten samenvatten, het geleerde in de praktijk te brengen of een eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk, en zo nodig boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen. Het voorbereiden van een presentatie met behulp van een ICT tool kan leerlingen helpen gedachten te ordenen en structuur aan te brengen. Ook kan zo’n presentatie gebruikt worden als spiekbriefje, waar juist die signaal woorden op staan die de leerling helpen de tekst te onthouden.