Reflectiemoment

Reflectie is een belangrijk onderdeel waarbij leerlingen terugkijken op de afgelopen les.  Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Hier kan het portfolio een rol in spelen.
Ook is dit een moment voor docenten om feedback te vragen aan de leerlingen over het verloop van de les.
In de reflectie kun je ook de link leggen met vaardigheden in de vaklessen. Je kunt aangeven dat de leerling ook zijn planning thuis kan bespreken. Ook kun je hem of haar laten reflecteren op de eigen rol, in de groep, ten opzichte van het leren, in relatie tot de resultaten.