Terugkijken

Aan het einde van de les kijk je terug op wat er die les geleerd en behandeld is en hoe de les is verlopen. Dat kan op diverse manieren:

  • Het onderwijsleergesprek met de hele klas. De docent tipt kort aan waar het in de les over gegaan is, leerlingen benoemen wat ze geleerd hebben.
  • In groepjes wordt kort nabesproken wat volgens de leerlingen de kern van de les is geweest en wat er is opgestoken.
  • De les eindigt met een opdracht waarin het geleerde nog eens wordt getoetst zodat leerlingen en docenten kunnen controleren of de stof is begrepen