Tijdens de les

Dit deel van de les is de ‘kern’ van de les.

De verwerking van het thema vindt in deze fase plaats. In tegenstelling tot een gewone vakles zijn verwerking van de leerstof en instructie meer met elkaar verweven.

Dat kan op verschillende manieren. Bij sommige thema’s past een klassikale uitleg zoals weergegeven bij “Instructie” van het portaal vaklessen.

Maar het kan goed dat een kringgesprek over veiligheid, verdriet of een ander sociaal-emotioneel thema de kern van je les vormt.