Welkom

Het verwelkomen van leerlingen lijkt voor velen een vanzelfsprekendheid. Maar expliciet hieraan aandacht schenken is erg belangrijk voor het verdere verloop van de les. Verwelkomen kan op verschillende manieren, zowel persoonlijk als klassikaal. Toch is aan te raden om bij de deur te staan als de leerlingen binnenkomen. Het verwelkomen bij de deur heeft verschillende voordelen:

-     De leerling voelt zich welkom en “gezien”.

-     Je kunt direct leerlingen aanspreken op gedrag en houding in de klas.

-     Je kunt direct instructies gegeven ( bijvoorbeeld: “Ga in groepjes zitten”, of “Vandaag heb je deze spullen nodig.”)

Het binnenkomen gebeurt hierdoor op een rustige manier, wat ten goede komt aan de les.

Zorg dat je aan het begin van de les altijd start met een terugblik op de vorige les. Dit kan zijn door in je introductie een stukje terug te halen. Maar het kan ook met een didactische werkvorm. Het is goed om leerlingen na te laten denken over wat er in de vorige les is geleerd.