Start van de mentorles

Het is belangrijk dat je als mentordocent een mentorles goed opstart. Bij de start van een les worden bij leerlingen verwachtingen geschapen over het verdere verloop van de les. Een goede start is dus belangrijk om de les goed op gang te krijgen. Een les kan op verschillende manieren beginnen, bijvoorbeeld gelijk met een inhoudelijke opdracht, eerst met organisatorische zaken, met stoom afblazen of nog anders. Hoe een les begint, hangt af van je eigen voorkeur en doelen als docent en hoe je de situatie aan het begin inschat.