Keuzemogelijkheden

Onderdeel van het daltononderwijs is het zelfstandig werken/leren. Daltononderwijs is gebaseerd op een andere taakverdeling tussen docenten en leerlingen. Deze taakverdeling is erop gericht, dat leerlingen zoveel mogelijk zelf hun leeractiviteiten organiseren op het moment dat zij hiertoe in staat zijn (Mulder, 2002). De mentorles is de plek bij uitstek waar leerlingen de vaardigheden aanleren om met die verschillende keuzemogelijkheden om te gaan. Een mentorles is, in tegenstelling tot een vakles, dus niet perse in drieën verdeeld. Keuze-onderdelen zijn er alleen als dat van toegevoegde waarde is voor de inhoud van de mentorles.

De volgende jaarthema’s kunnen hierbij ondersteunend zijn:

-     plannen
-     samenwerken
-     motivatie
-     huiswerk, zelfstandigheid
-     organiseren

Kijk nog eens naar de vijf sleutelbegrippen die leiden tot succes bij “Samenwerkend leren

  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid
  • Individuele aansprakelijkheid
  • Directe interactie
  • Aandacht voor sociale vaardigheden
  • Aandacht voor groepsprocessen

Je ziet dat dit bij uitstek thema’s zijn die in mentoruren worden uitgediept. Zo ontstaat er dus een samenhang tussen de inhoud van het mentoruur en het toepassen van vaardigheden in de vaklessen.