Opbouw van de les

De opbouw van de mentorles moet goed doordacht worden. Je probeert maatwerk te leveren en zorgt voor samenwerkingsvormen. Leerlingen moeten bij de opbouw van de les weten wat er van hen wordt verwacht. Helderheid hierover motiveert leerlingen, zodat zij aan de verwachtingen van de docent kunnen voldoen. Ebbens en Ettekoven (2005) omschrijven zeven fasen in de les. Een les van 70 minuten is eigenlijk te kort om alle fasen goed te doorlopen. Maar elke docent kan de onderdelen die hij nodig heeft er uit halen en aanpassen naar de eigen onderwijsstijl en de eigen situatie. In het Dalton onderwijs op HP hebben wij over het algemeen de regel 20/20/20. Dit staat voor 20 minuten uitleg, 20 minuten zelfstandig werken en 20 minuten samenwerken.

De fasen in de les zijn:

1.            Fase 0 – Ontwerpen van de les
2.            Fase 1 – Aandacht richten op het thema-doelen en aansluiten bij de voorkennis
3.            Fase 2 – Geven van informatie en waar nodig toelichten en voordoen
4.            Fase 3 – Nagaan of de belangrijkste begrippen of vaardigheden zijn overgekomen
5.            Fase 4 – Instructie geven ten behoeve van zelfwerkzaamheid
6.            Fase 5 – Leerlingen voorzien van geleide of zelfstandige oefening en het begeleiden van die zelfwerkzaamheid
7.            Fase 6 – Afsluiten van de les op kernbegrippen

Deze fasen van de les hoeven niet in deze volgorde doorlopen te worden, de docent kan de les fasen gebruiken als leidraad voor de te ontwerpen lessen.

Lesstof op maat

Op HP willen we zoveel mogelijk rekening houden met de behoeften en kwaliteiten van de individuele leerling. Een leerling op HP is  mede eigenaar van zijn leerproces. Dat betekent dat de leerling ruimte heeft om keuzes te maken. Docenten bieden die ruimte (waar mogelijk) door te variëren in hun aanbod.