Ontwerpen

Er zijn veel overeenkomsten tussen een mentorles en een vakles. Het gedeelte over voorbereiden geldt zeker ook voor mentorlessen. Er zijn ook verschillen.

Mentorlessen zijn meer nog dan vaklessen maatwerk: wat je doet, wanneer, waarom en hoe hangt af van je mentorklas en hoe jij (en je collegamentor) als mentoren (willen) zijn.De mentorlessen worden dus minder gestuurd door een jaarcurriculum. Bijvoorbeeld het onderwerp groepsvorming: iedereen start met lessen rondom groepsvorming. Maar of dat na een maand kan worden afgerond of dat er meer aandacht nodig is, hangt van je klas en jou zelf als mentor af.

Daarnaast staat beheersing van de leerstof centraal bij een vakles, terwijl het in de mentorlessen meer gaat om het leren leren, het aanleren van vaardigheden. Dat zijn studievaardigheden ten behoeve van dat leren leren, maar ook sociaal emotionele vaardigheden, zoals leren kiezen en leren leven.

Voor het ontwerpen van een mentorles betekent dit:

  • lessen zijn niet te dupliceren; waar je in een vakles een les aanpast op nuances omdat je hebt ontdekt dat een bepaalde aanpak beter werkt, zul je je bij je mentorlessen steeds opnieuw moeten afvragen: wat past er op dit moment, bij deze klas, met mij als mentor? Dat vraagt dus een goede voorbereiding;
  • je bent bereid om bij plotselinge ontwikkelingen je les aan te passen (bijvoorbeeld als een ouder van een leerling overlijdt);
  • je toets de keuze voor je les steeds aan de grote lijn die vastligt. Je kunt niet terugvallen op vaste leerlijnen die per periode vertellen wat de doelen zijn.

Bij het voorbereiden van een goede dalton mentorles, zijn de volgende zaken van belang:

  1. Bepaal de leerdoelen.
  2. Wat speelt er in de klas en welke aandacht heeft dat nodig?
  3. Zorg voor een goede opbouw van de les, waarbij je rekening houdt met lesstof op maat en samenwerkingsvormen.
  4. Je zorgt voor activerende werkvormen en keuzemogelijkheden.