ICT-tools

Op Helen Parkhurst vinden we dat leerlingen in de 21ste eeuw een eigentijdse leeromgeving moeten hebben. Ook vinden we dat zogeheten 21ste-eeuwse vaardigheden een belangrijke rol moeten spelen. We realiseren dat door veel onderwijs met ICT (computers) aan te bieden. In de lagere klassen (onderbouw) heeft elke leerling zijn eigen netbook, iMac of andere laptop. In de hogere klassen (bovenbouw) kunnen leerlingen beschikken over laptops van school. In de gehele school is een draadloos netwerk beschikbaar en een digitale leeromgeving (Teletop) waar de leerlijnen op staan, agenda’s, opdrachten en reflecties. In heel veel lokalen is een digitaal bord aanwezig of een beamer voor digitale projectie.

De 21ste eeuwse vaardigheden zijn heel herkenbaar voor daltononderwijs. Het zijn:

-          samenwerken
-          creativiteit
-          ICT-geletterdheid
-          communiceren
-          probleemoplossend vermogen
-          kritisch denken
-          sociale en culturele vaardigheden

Een uitgebreide beschrijving is te vinden op kennisnet.