Planning

Een belangrijk element van daltononderwijs is het plannen van de leerling. Leerlingen die een goede planning bijhouden, bevorderen daarmee hun zelfwerkzaamheid en nemen daadwerkelijk een eigen verantwoordelijkheid voor het leren. Goed plannen en je daar aan houden kunnen (de meeste) leerlingen niet vanzelf. Zij hebben daar hulp bij nodig. Het is dan ook raadzaam hier voldoende tijd in de les aan te besteden. Wanneer moet iets af zijn? Wanneer en hoe ga je dit aanpakken? Met wie ga je dit doen? Als je hulp nodig hebt, bij wie haal je die dan? Dit zijn vragen die elke les behandeld aan de orde zijn.