1.3 Keuzemogelijkheden

Onderdeel van het onderwijs op Helen Parkhurst is het zelfstandig werken en leren. Daltononderwijs is immers gebaseerd op een andere taakverdeling tussen docenten en leerlingen. Deze taakverdeling is erop gericht, dat leerlingen zoveel mogelijk zelf hun leeractiviteiten kunnen organiseren op het moment dat zij hiertoe in staat zijn (Mulder, 2002). In principe kunnen we de lesstof van een periode in drie groepen onderverdelen:

  • (Klassikale) instructie
    Bij sommige onderdelen is instructie door de docent noodzakelijk. Wel kun je steeds de vraag stellen of deze instructie voor alle leerlingen nodig is. Of kunnen sommige leerlingen elkaar op weg helpen?
  • Verwerking (verplicht)
    Een aantal onderdelen is voor alle leerlingen nodig om de doelen van de leerlijn te halen. Sommige van deze onderdelen vragen om aparte instructie, andere kunnen bijvoorbeeld met taakwijzers zelf worden gemaakt.
  • Verwerking (keuze)
    Leerlingen vinden het prettig om zelf te kiezen uit een groep opdrachten die min of meer hetzelfde doel ondersteunen. Sommige opdrachten vragen wat meer denkwerk, of samenwerking. Andere opdrachten zijn praktischer van aard. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan de verschillende manieren van leren door leerlingen.

Bij de verwerking kunnen nog de volgende vragen worden gesteld:

-          Mogen leerlingen elkaar helpen?
-          Mogen zij het werk zelf nakijken?
-          Hoe plannen leerlingen het werk bij deze opdrachten?
-          Hoe tekenen ze af wat afgerond is?
-          Geef je de keuze om de opdrachten te maken tijdens de gewone les en/of (ook) tijdens de daltonuren?

Met het geven van keuzes willen we de zelfwerkzaamheid van de leerlingen bevorderen. We sluiten aan bij de verschillende leerstrategieën van leerlingen. En we verhogen het verantwoordelijkheidsgevoel en de motivatie van de leerlingen.