Collegiale consultatie

De Haan (2006) definieert collegiale consultatie als volgt: Een bepaalde vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij collega’s met ongeveer gelijke status en beroepsuitoefening en in collegiaal opzicht gelijkwaardig, wederzijds doelgericht leren van elkaars onderwijskundige ervaringen in de dagelijkse les- en begeleidingspraktijk.  Collegiale consultatie kan een krachtig middel zijn om je te helpen bij de reflectie op je eigen les. Op het Helen Parkhurst is besloten docenten te helpen om een lesbezoek meer gericht te doen. Hiervoor is een kijkwijzer beschikbaar gesteld op het gesloten gedeelte van de site.  Ga hiervoor bij Dalton Vakles naar Medewerkers > Login met schoolnaam en schoolwachtwoord > kies Profielen > klik op de naam van de docent waarvan je een les bezoekt en klik na het invullen op: ‘Verstuur mijn kijkwijzer’. Je kunt de kijkwijzer digitaal invullen en daarna doorsturen naar een collega.