Activeren van voorkennis

Het is aan te raden om bij het begin van een nieuw leerstofonderdeel eerst de beginkennis van leerlingen te mobiliseren. Ook het herhalen van eerder behandelde leerstof is in deze fase belangrijk. Overigens kunnen deze werkvormen ook prima worden in gezet verwerkingsopdrachten of bij de afsluiting van de les, waarbij het doel is te achterhalen wat de leerlingen hebben opgepikt van de les.

1.       Graphic ogranizers:
Om leerlingen te laten brainstormen of hun beginkennis vast te laten stellen kun je gebruik maken van z.g. ‘graphic organizers’. Graphic organizers (ook mindmaps of conceptmaps genoemd) zijn een picturale manier van kennis bouwen en het organiseren van informatie. Het gebruik van een graphic organizer  helpt bij het structureren van informatie  Het helpt om makkelijker informatie te verwerken, complexe informatie te structureren, een beter overzicht te houden en sneller te leren.
Werkwijze:

Werkwijze:
Kies als docent een onderwerp en laat de leerlingen zoveel mogelijk woorden noemen en/of opschrijven die bij dit onderwerp horen. Daarna kan in een klassendiscussie het geheel uitgewerkt worden, door op het bord de genoemde begrippen te laten groeperen door leerlingen en de onderlinge relaties tussen begrippen te laten toelichten. Hier kan je verschillende soorten vinden. Natuurlijk kan mindmappen ook met een ICT Tool, een voorbeeld hiervan is Mindmeister, de beschrijving en handleidingen kan je hier  vinden.

2.      Bekend, Benieuwd Bewaard
Het doel van deze werkvorm is het in kaart brengen van voorkennis en/of het nieuw geleerde koppelen aan wat de leerling al wist.
Werkwijze:

Werkwijze:
Laat de leerlingen groepjes vormen van twee of drie personen. De groepjes krijgen een papier waarop drie kolommen staan. De eerste kolom is getiteld ‘Bekend‘. Daar vullen de leerlingen in wat ze samen al weten over dit onderwerp.  Vervolgens formuleren de leerlingen vragen: wat weten ze niet over dit onderwerp, of wat zouden ze willen weten. Dat komt in de tweede kolom met als titel ‘Benieuwd‘.  Na afloop van de les (lezing tekst, bekijken film, enzovoort) wisselen leerlingen uit wat ze te weten zijn gekomen en vullen dat bij de derde kolom ‘Bewaard‘ in.

3.       Geven en nemen
Deze werkvorm is zeer geschikt om kennis van voorafgaande lessen op te halen.
Werkwijze:

Werkwijze:
Laat leerlingen in stilte nadenken over begrippen die ze de afgelopen lessen geleerd hebben. In de eerste rij schrijven ze in elk hokje een begrip.  Voor het invullen van de tweede rij overleggen ze met een klasgenoot wat hij/zij nog weet, totdat ook de drie hokjes van de tweede rij zijn ingevuld. Voor het invullen van de derde en vierde rij mogen de leerlingen door de klas lopen en met iedereen in overleg, totdat alle rijen ingevuld zijn. Nabespreken: vraag aan de leerlingen welk begrip ze wel hebben ingevuld, maar niet zo goed meer snappen. Dit kunnen de leerlingen vervolgens opzoeken in het boek of kan toegelicht worden in een klassengesprek.
kennis6.1