Belangrijk in de mentorles

Wat voor leerlingen willen wij afleveren? Wat willen wij met het onderwijs op HP bereiken?

We ontwikkelen de zelfredzame leerling;

de leerling die z’n verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leren/leerproces;

de leerling die keuzes kan maken:

de leerling die samen kan werken;

de leerling die kan reflecteren op eigen handelen, die zijn eigen krachten en zwakheden kent.

Algemeen

Binnen het mentoraat worden alle leerlingen van de school begeleid. In de mentoruren besteden we aandacht en geven we zorg aan alle leerlingen. Een doel van de mentorlessen is bewustwording van je omgeving en de invloed die je daar op uit kunt oefenen. We willen leerlingen sterker maken, wij geven ze iets mee voor het einde van de rit.

 

Leertraject

Binnen het mentoraat bewaken we het leertraject van de leerlingen. We hebben speciale aandacht voor de mogelijke problemen die het leertraject negatief kunnen beïnvloeden. Leerlingen leren zelfsturend te zijn of te worden. Ze leren ontdekken wanneer en hoe ze samen kunnen werken en leren.

 

LOB

Binnen het mentoraat helpen we leerlingen bij de zoek- en ontdekkingstocht naar een goede vervolgopleiding, tussentijds of na het behalen van het diploma.

 

Studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden

De mentor is de spil binnen de leerlingenzorg. Signalering van gedrag, processen, gebeurtenissen en preventief aandacht besteden aan thema’s gebeurt vaker bij de mentor dan bij een willekeurige vakdocent. De mentor volgt de voortgang en de resultaten en leert samen met de vakdocenten studievaardigheden aan. De mentor houdt het welbevinden van de leerlingen in de gaten en functioneert binnen de afdeling als doorgever richting de leerlingbegeleiding van de afdeling. De mentor onderhoudt de contacten met thuis en werkt aan de sfeer en de sociale ontwikkeling van de mentorgroep.