Welkom bij het Daltonportaal!

Motiverend, uitdagend, effectief en resultaatgericht. Zo willen we dat de lessen op HP eruit zien. Dat de leerlingen bij al onze lessen de tijd vergeten, hard werkend aan het leren zijn en vaardig worden. En dat die lessen ook nog eens de weerslag vormen van een visie op onderwijs waarin de leerling en zijn of haar ontwikkeling centraal staan.

Er is een jaar hard gewerkt aan de vraag hoe je dit voor elkaar kunt krijgen. Dat begon in oktober 2012 met een 24-uurs-conferentie van de begeleiders, onderwijsontwikkelaars, coaches en het management. In een gezamenlijke inspanning hebben we de contouren geschetst van een goede dalton vakles en dito dalton mentorles. Lessen zoals we die op HP graag willen zien, met elementen die in onze visie belangrijk zijn: structuur, goede instructie, zelfstandigheid en samenwerken.

Daarna hebben de onderwijsontwikkelaars de daltonlessen verder uitgewerkt, de coaches hebben daltonkijkwijzers ontworpen en de begeleiders hebben de “ideale” mentorles beschreven.

Deze producten zijn goed op elkaar afgestemd. Een goede les voldoet aan de kenmerken die we hebben beschreven. Tegelijk laten die beschrijvingen voldoende ruimte voor variatie en eigen inbreng. Er ligt hiermee een prachtige basis om elkaar te inspireren en het gesprek over kwaliteit goede handvatten te geven.

De portal bestaat uit een openbaar gedeelte waarop ook andere daltonscholen en de ouders van onze leerlingen kunnen kijken, en een besloten gedeelte onder “Medewerkers”. Dat gedeelte is bedoeld voor goede voorbeelden en nieuwe ideeën. We zullen daar met elkaar invulling aan moeten gaan geven.

Rest mij op deze plaats te bedanken voor hun inhoudelijke bijdragen: Paula, Miriam, Mirjam, Jelle, Corina, Nicoline, Marco, Ingrid, Anne Caroline, Sacha, Joyce, Michael, Debbie, Joey, David, Mieke, Ria, Paul, Jan, Nico, Karel, Frank, Jacqueline, Simone en René. En Koen, Anish en Lorenzo van hogeschool Windesheim Flevoland voor het bouwen van deze site.

Veel inspiratie toegewenst.

Pieter